Czujniki fotoelektryczne w automatyce przemysłowej

Automatyka w przemyśle jest obecna od wielu dziesięcioleci. Odkąd powstały pierwsze najprostsze układy elektroniczne, pracowano nad tym aby zastosować je w przemyśle. Ich głównym zastosowaniem jest zwiększenie kontroli, wydajności oraz bezpieczeństwa.

Układy elektroniczne

Układ elektroniczny sam w sobie może być niezwykle wyrafinowany i skomplikowany, ale nie jest w stanie sam nic zrobić. Potrzebuje on podobnie jak człowiek zmysłów, odpowiedniego narzędzia, które poinformuje go o tym, że dane zjawisko na które czeka wydarzyło się. Wtedy może on odpowiednio zareagować, wysyłając sygnały do odpowiednich siłowników, czujników, silników lub styczników (oraz innych elementów tutaj nie wymienionych).

Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne są to detektory, które są oparte na zasadzie działania półprzewodników. Półprzewodnik, który jest odpowiednio zaprojektowany może pod wpływem prądu emitować światło (dioda LED) lub pod wpływem światła emitować prąd (czujnik znany z popularnej fotokomórki). Automatyka przemysłowa znajduje wiele zastosowań dla czujników tego rodzaju, ale najbardziej popularne i najczęstsze są tak zwane kurtyny świetlne lub czujniki wybuchu (błyskowe). Zasada ich działania opiera się na tym, że jeśli działamy na detektor to mamy w nim wzbudzony prąd. Kiedy światło zaniknie (np. przerwiemy kurtynę świetlną), prąd zanika a układ elektroniczny nakazuje maszynie się zatrzymać. Odwrotna sytuacja jest w czujnikach błyskowych. Błysk np. eksplozji wymusza powstanie prądu co uruchamia alarm, zraszacze itp.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://induprogress.pl/produkty/komunikacja-i-pomiary/czujniki-fotoelektryczne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.